top of page

Co je Introspektivní hypnóza a pro koho je určena?

Introspektivní hypnóza, kterou vytvořil Aurelio Mejía z Kolumbie, je speciální metoda, která pomáhá lidem v hledání odpovědí na původ jejich psychosomatických symptomů jako jsou fóbie, strach, smutek, úzkost, anorexie, bulimie, nízká sebeúcta, nedostatek sebevědomí, nejistota, fyzická bolest bez příčiny, komplexy, migrény obezita, obsese, alergie, závislosti a další. Lidem, kteří jsou na cestě tzv. Velkého probuzení, pomáhá nalézt odpovědi na otázky typu, jaký je účel jejich aktuálního života, kterým směrem by se měli vydat, jaké své přednosti mohou využít a podobně.

Člověk je jedinečná bytost, která má své specifické potřeby či problémy. V rámci této metody se doslova míchá terapie na míru daného jednotlivce. Během sezení se využívá jednotlivých technik tak, aby klientovi pomohly tam, kde je aktuálně třeba. Konkrétně zahrnuje tyto techniky:

 

 • Hypnóza významného amerického psychologa Dr. Miltona Ericksona

 • Terapie odpuštěním

 • Změna role

 • Návrat do minulých životů

 • Duchovní pomoc a uvolnění duše

 

A na jakých principech tato metoda funguje? V průběhu našeho života naše vědomá mysl je schopna ukládat jakoukoli událost či zkušenost do našeho podvědomí, a to z důvodu naší ochrany. Tyto potlačované emoce jsou nevědomky hluboko zasunuty kvůli interakci se společností, problémům v našem každodenním životě, naší víry, postoji k náboženství nebo úplně z jiných důvodů. Pokud jsou však tyto problémy dlouhodobě odkládány a nevyřešeny, pak se mohou začít projevovat potížemi, a to jak psychického rázu, tak fyzického.

Cílem Introspektivní hypnózy je tyto problémy najít a vypořádat se s nimi. Jejich původ lze hledat nejen v tomto životě, ale i v minulém. Proto zde můžeme mluvit o uzdravení na kvantové úrovni.

Jsou zde také symptomy, které mohou být způsobeny entitami, které se nacházejí v našem energetickém poli. Může se jednat o duše zbloudilé, ztracené, nebo také o duše, které mají s klientem potřebu něco dořešit. Naším úkolem je těmto duším být nápomocni tak, aby mohly dál pokračovat ve své evoluci. V okamžiku, kdy tato duše odejde z života klienta, jsou veškeré symptomy, myšlenky a chování spojené s ní uvolněny a klient pocítí téměř hned úlevu.

V čem je Introspektivní hypnóza jiná než ostatní podobné techniky?

Introspektivní hypnóza se snaží zaměřit na události a problémy, které vznikly v tomto životě. Pokud nenajdeme původ v aktuálním životě klienta, pak požádáme podvědomí(Vyšší Já) o nalezení odpovědi v životě, kde daný problém vznikl. 

 

Nespornou výhodou této metody je, že sezení mohou probíhat na dálku (online). Introspektivní hypnóza je velice flexibilní a jedinečná v tom, že se dívá na člověka jako na unikátního jedince. Proto se snadno a lehce přizpůsobí požadavkům a specifickým potřebám každého klienta tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku.

Introspektivní hypnóza ve zkratce:
 • Introspektivní hypnóza není spánek

 • Celá hypnóza je de facto sebe-hypnóza

 • V průběhu transu se klient cítí při vědomí, vnímá zvuky vně i uvnitř místnosti, je schopen si dojít např. na toaletu

 • Je normální si po sezení vše pamatovat (jen 3% lidí si nic nepamatuje)

 • Lidé si ani neuvědomují, že jsou v hypnóze/transu (tento stav lidé zažívají několikrát za den, aniž by si toho byli vědomi)

 • Někteří lidé mají během hypnózy dobrou vizualizaci, někteří především cítí, jiní mají zase sluchové vjemy. Je proto normální, když např. "neuvidíte".

 • Nikdy dopředu není přesně jasné, co se v rámci sezení bude řešit. Víte to jen Vy sami (podvědomí, Vyšší Já) 

Oko
Je hypnóza bezpečná?

Zcela. Introspektivní hypnóza je neintruzivní terapie, kde VY máte vždy kontrolu. O hypnóze obecně koluje mnoho mýtů, včetně myšlenek, že lidé v hypnotickém stavu mohou jednat proti své vůli nebo odhalit soukromé informace. Tyto scénáře, často vylíčené v knihách a filmech, jsou výmysly určené pouze pro zábavu. Pravda je taková, že hypnotický stav je spíše jako živé denní snění, kde máte nad sebou kontrolu. Morálka a etika zůstávají nedotčeny, stejně jako váš pocit soukromí. Hypnóza je neinvazivní a nemá žádné vedlejší účinky. Většina lidí si neuvědomuje, že ve skutečnosti každý den podstupují hypnózu. Pocity podobné transu prožíváte např. při čtení knihy, sledování filmu nebo snění, kdy je vaše pozornost soustředěná. 

 

 

Co budu cítit ve stavu hypnotického transu?

Subjekt nikdy nespí nebo neztratí vědomí. Zkušenosti mohou být sluchové (jakoby poslouchaly), vizuální (jakoby viděly) nebo kinestetické (pocity, které cítí). Nikdo nedělá věci proti jejich morálním zásadám. Hypnotizovaná osoba má kontrolu nad tím, co dělat se svým etickým kodexem a morálními zásadami. Pokud v hypnóze udělá něco nemorálního, je to proto, že byla možnost to udělat ve vědomém stavu. Během hypnózy se budete cítit při vědomí, budete vnímat zvuky vně i uvnitř místnosti nebo cítit potřebu jít na toaletu apod. 

 

 

Jaký je rozdíl mezi kvantovou regresí (QHHT)  a Introspektivní hypnózou?

Kvantová regrese i Introspektivní hypnóza, kterou vyvinul Aurelio Mejia, jsou regresní terapie. Kvantová regrese pracuje s Vyšším Já klienta, k čemuž se dostává přes návrat do minulého života. Vyšší Já následně odpovídá, doporučuje, navrhuje klientovi různé možnosti řešení jeho problému a případně "zafixuje" určité problémy. Introspektivní hypnóza jde více do hloubky. Řeší se v ní jak zpracování problémů, tak traumatické události ze současného života klienta. Vždy se hledá originální původ dané vzpomínky, události či zkušenosti. Odpověď je možné nalézt jak v současném životě, tak i v minulém, kde se pak s danou věcí pracuje na základě využití technik Introspektivní hypnózy jako je např.  výměna rolí (děje se tak v případě, kdy např. potřebuji znát pohled obou stran konfliktu). V neposlední řadě v rámci sezení mnohdy dochází k pomoci nejen klientovi, ale také ztracené/zbloudilé duši, která se nalézá v energetickém poli klienta a která z nějakého důvodu nebyla schopná odejít do Světla/Zdroje/k Bohu. Na základě komunikace s touto ztracenou duší je možné získat i odpovědi na do té doby nevysvětlitelné symptomy, které měl klient před sezením (např. migrény, bolesti na různých částech těla apod.).

 

 

Co obnáší regrese do minulého života v Introspektivní hypnóze?

Při návratu do minulého života, které vybere jeho podvědomí/Vyšší Já, je klient terapeutem veden konkrétním životem. Klientovi jsou odhaleny klíčové scény včetně smrti, které jsou důležité pro správné pochopení a vyhodnocení daného života a pro zjištění vlivu na současný život klienta. Častokrát se zde získává zpět energie či část duše, která uvízla v dané zkušenosti. V současném životě klienta se tento nedostatek může projevit menší energií, pocitem nekompletnosti apod. Znovuprožitím dané události dochází k následnému hlubokému uvolnění a znovuzískání potřebné životní energie. Praktik provádí jedince pomocí řady otázek, které mohou určit časové období a sociální postavení v daném životě.

Budu si vše pamatovat?

Někteří lidé si pamatují něco, jiní všechno. Pokud se stane, že si něco nebudete pamatovat, pak si toto můžete připomenout na pořízené videonahrávce. K ní se můžete vracet kdykoliv a mnohdy s odstupem času v ní naleznete i další odpovědi.

 

 

Můžu během sezení ztratit kontrolu nad tím, co říkám nebo dělám?

Nikoliv. Přestože budete v hlubokém a uvolněném stavu, který může občas zakrýt vaši paměť a interakci, vaše Já/Vyšší Já nikdy nebude jednat proti Vám. Nikdy neřekne a neudělá nic, co by Vám mohlo ublížit. Tudíž zde máte plnou kontrolu a můžete se na ni vždy spolehnout. V nejhorším možném případě byste se nemohli vůbec dostat do stavu hypnózy, nebo byste mohli získat plné vědomí a přerušit tak sezení. V rámci rozhovoru před samotným sezením vám bude vše podrobně vysvětleno.

 

 

Co je Vyšší Já?

Tato vaše část ví všechno. Je mnohem, mnohem složitější, než se podvědomí obecně řešilo v hypnóze a odkazovalo se na něj v psychologie. Nejde o úložiště problémů a obtíží, ale o obrovský zdroj moudrosti, inteligentního vhledu a poznání, které může vašemu životu přinést skutečný smysl, naplnění a účel. Vaše Vyšší Já může odpovědět na jakoukoli otázku, kterou máte. Ví všechno, co je třeba vědět o vás a o životě, který nyní žijete. Získání těchto informací vaším jménem je zásadní pro léčebný aspekt techniky, protože vám poskytuje pohodlí, podporu a lepší porozumění v mnoha různých oblastech vašeho života. Vyšší Já se rozhodne sdílet pouze informace, které jsou v danou chvíli vhodné a informace, které pro vás budou přínosem. Pokud je to vhodné je tato vaše část také schopna zajistit fyzické a emocionální uzdravení. Může to udělat okamžitě nebo takové uzdravování bude pokračovat ještě několik dnů, týdnů, měsíců po vašem sezení.

 

 

Co když nevěřím na minulé životy? Bude to mít vliv?

Ne. Vzhledem k tomu, že tato metoda pracuje s vaším podvědomím/Vyšším já, pak otázka víry zde nehraje žádnou roli. Naopak. Sami pak možná budete překvapeni, jaké odpovědi a výroky z vašich úst během sezení zazněly. Vrozenou snahou našeho podvědomí/Vyššího Já je dosáhnout rovnováhy, naplnění, porozumění a štěstí.

 

 

Co když během ONLINE sezení dojde k výpadku spojení?

Nestane se vůbec nic. Vy se sami "proberete" a znovu se spojíme a budeme dále pokračovat v sezení.

 

 

Kolikrát je třeba sezení opakovat?

Ve většině případech stačí pouze jedno sezení. Pokud je třeba dalších sezení, sdělí vám to vaše JÁ.

bottom of page