top of page

Terapie TVP

Učiňte nevědomé vědomým. Metoda TVP (Terapia  de Vidas Pasadas), kterou před zhruba třiceti lety vyvinul argentinský lékař a spisovatel Dr. José Luis Cabouli, je vysoce účinná metoda, která nám pomáhá najít původ našich problémů, které nemají žádné logické vysvětlení. Může se jednat o různé strachy, úzkosti, deprese, panické ataky, fobie, ale také o opakované vzorce chování a mnohem více. A nyní je tato terapie také poprvé dostupná v České republice, kde dosud nebyla k dispozici. Ocení ji také zejména lidé, kteří se bojí hypnózy a podobným typům terapií.

Jak sám zakladatel techniky TVP Dr. José Luis Cabouli prohlásil, nejedná se ani o hypnózu, ani o regresi. Nezáleží na tom, jakou máte víru, nebo jestli věříte na minulé životy či nikoliv. Cabouli se drží konceptu, že naše duše je nesmrtelná a žije věčně. Čas pro ni neexistuje. Vše se děje tady a teď. Jediné, co se mění a odchází jsou naše lidská těla.

Pokud v životě tedy zažijeme něco, co není naše duše schopna v danou chvíli dostatečně zpracovat na třech úrovních (fyzická, emocionální, mentální), pak se člověku mohou následně projevit symptomy v situacích podobných, které prožívala během prvotního zážitku. Původ problému můžeme najít v současném životě, v prenatálním období či v minulém životě. V některých případech však může být zdrojem problému i tzv. ztracená duše nebo tzv. myšlenková forma.

Výhodou terapie TVP je, že nevyžaduje časově náročné uvolnění klienta, aby bylo možné dosáhnout výsledku. Jediné, s čím terapeut od samého začátku sezení pracuje, je následování symptomů klienta a s nimi spojených emocí a reakcí klienta na ně. Úkolem terapeuta TVP je umožnit klientovi dostat se z oblasti vědomí do podvědomí, kde se nachází veškeré informace o pravém původu vzniku problému. Terapeut následně pomáhá klientovi pomocí vybraných TVP procedur dokončit tuto záležitost jednou provždy tak, aby na klientův současný život již neměla vliv.

Nejčastěji řešené problémy klientů:

 • Strachy a fobie (strach mluvit před publikem, strach z výšky, strach z lidí apod.)

 • Úzkosti, panické ataky

 • Pocity viny

 • Nízké sebevědomí

 • Deprese, frustrace

 • Psychosomatické problémy

 • Problémy v mezilidských vztazích

 • Sexuální poruchy (problémy s libidem, bolesti během pohlavního styku atd.)

 • Opakované vzorce chování

 • Tendence k sebevraždě

 • Nedostatek životní energie

 • Obsese

 • A další …

 

Terapie TVP není vhodná pro lidi trpící schizofrenií či podobným typem poruch osobnosti.

 

Celá terapie včetně nezbytného rozhovoru před sezením trvá cca 1,5 - 2 hodiny.

 

Cena terapie TVP:

 • Osobní terapie – 2 500 Kč

 • Online terapie – 2 000 Kč

mental-ge8b2b5ce6_1280.png
bottom of page