Jak se připravit na sezení?

Aby bylo naše společné sezení úspěšné, pečlivě si přečtěte následující řádky. Zároveň berte, prosím, na vědomí, že já nejsem léčitel, ale že síla Introspektivní hypnózy spočívá v tom, že jste to VY, kdo VÁM říká, jaké jsou hlavní příčiny a problémy, které je třeba uzdravit a vyřešit. V tomto procesu jsem pouze váš zprostředkovatel, asistent a průvodce. Osobně jsem byla svědkem nejen fyzického a emocionálního uvolnění klienta, ale také toho, že správným pochopením problematických situací či traumatických událostí bylo klientovi následně umožněno vést život mnohem šťastnějším a zdravějším způsobem. 

 • Přijďte s otevřenou a čistou myslí. Vaše podvědomí bude tím, kdo vás povede přesně tam, kde v danou chvíli potřebujete být. 

 • Přijďte odpočinutí a v pohodlném oblečení. Pro uvolnění a pročištění vaší mysli v den sezení poslouží nejlépe meditace. Pokud nejste zvyklí meditovat, dopřejte si před naším setkáním alespoň procházku na čerstvém vzduchu, případně se zklidněte poslechem vaší oblíbené meditační hudby či jinou vámi osvědčenou metodou.

 • Připravte si cca 5 otázek. Tento seznam společně projdeme v rámci rozhovoru před samotným sezením. Seznam bude sloužit jako pomocník a navigátor. Berte však na vědomí to, že o směru, kterým se naše společná cesta bude ubírat, rozhodne primárně vaše podvědomí. 

 • Vyhněte se konzumaci alkoholu a kávy. Noc před a v den sezení nekonzumujte alkohol. Omezte také pití kávy. Pokud jste zvyklí pít tři šálky kávy denně, pak si v den sezení dopřejte pouze jeden. Naopak si dopřejte více vody (během sezení budete schopni si dojít případně na toaletu).

 • Před sezením jezte pouze lehkou a tělo nezatěžující stravu. 

 • Sezení je vaší soukromou záležitostí. Mohou zde být otevřena intimní témata, která budou určená jen pro vás a přítomnost dalších osob by tedy pro vás mohla být v takovém případě rušivým elementem. 

 • Každé sezení je nahráváno. Nejenže si videonahrávku pak budete moci přehrávat opakovaně a nacházet v ní nová sdělení, ale také proto, že mnoho lidí některé momenty ze sezení zapomenou. Nahrávku budete mít možnost sdílet následně s ostatními dle vašeho uvážení.

schodiště

Průběh sezení

 • Po vašem příchodu či připojení na online sezení s vámi učiním nezbytný rozhovor, který v sobě zahrnuje soubor otázek týkajících se vašeho života, a to především se zaměřením na rodinu, vztahy, partnery a přátele, ale také probereme oblast vašeho zdraví a problémů, které vás trápí. V neposlední řadě spolu projdeme váš seznam dotazů. To vše nám bude sloužit jako vodítko a navigátor pro úspěšný průběh a výsledek sezení.

 • Před samotným zahájením spolu znovu probereme klíčové otázky a případné nejasnosti ohledně procesu Introspektivní hypnózy. Pokud byste měli strach či obavy, můžeme udělat krátké cvičení pro lepší uvolnění a vaše zklidnění. Následně již zahájíme terapii, a to za pomoci vybrané indukce Introspektivní hypnózy, která má za cíl uvedení klienta do maximálního stavu relaxace. To nám pomůže k překonání bariéry mezi vaším vědomím a podvědomím tak, abychom mohli úspěšně navázat komunikaci s vaším JÁ/podvědomím, kde se nalézají ty správné odpovědi na vaše problémy. Sezení je ukončeno procesem bezpečného návratu zpět do reality všedního dne. Po sezení učiníme vyhodnocení. Zároveň v den sezení obdržíte vaši videonahrávku.

Příprava na online sezení

Tato doporučení si znovu připomeňte nejlépe 2 dny před termínem sezení.

 • Laptop s kamerou nastavenou tak, aby vám bylo vidět jasně na obličej a tělo. Během sezení mějte prosím neustálé připojení do sítě.

 • Headset sluchátka s pohyblivým mikrofonem před vašimi ústy pro dokonalý přenos zvuku. (pro sezení nejsou vhodné tzv. pecky apod.)

 • Stáhněte si aplikaci ZOOM

 • Před naším sezením otestujte správné fungování mikrofonu a videa

 • Přihlašte se nejméně 5 minut před samotným sezením

 • V námi domluveném čase vám pošlu aktivní link pro bezproblémové spojení

 • Najděte si pohodlné a tiché místo (ložnice, gauč apod.)

 • Zajistěte, abyste po dobu sezení nebyli rušeni (lidé, zvířata, nadměrný hluk)

 • Váš mobil vypněte nebo nastavte do režimu Letadlo