top of page

Jak se připravit na sezení?

Aby bylo naše společné sezení úspěšné, pečlivě si přečtěte následující řádky. Zároveň berte, prosím, na vědomí, že já nejsem léčitel, ale že síla obou terapií spočívá v tom, že jste to VY, kdo VÁM říká, jaké jsou hlavní příčiny a problémy, které je třeba uzdravit a vyřešit. V tomto procesu jsem pouze váš zprostředkovatel, asistent a průvodce. Osobně jsem byla svědkem nejen fyzického a emocionálního uvolnění klienta, ale také toho, že správným pochopením problematických situací či traumatických událostí bylo klientovi následně umožněno vést život mnohem šťastnějším a zdravějším způsobem. 

 • Přijďte s otevřenou a čistou myslí. Vaše podvědomí bude tím, kdo vás povede přesně tam, kde v danou chvíli potřebujete být. 

 • Přijďte odpočinutí a v pohodlném oblečení.

 • Na sezení Introspektivní hypnózy si připravte seznam cca 5 otázek, na které byste rádi znali odpověď. Tento seznam společně projdeme v rámci rozhovoru před samotným sezením.

 • Na sezení TVP si připravte jeden základní problém, který Vás trápí např. strach mluvit před publikem apod. Ten budeme v rámci sezení řešit prioritně. Druhý problém bude vybírat samo Vaše podvědomí/duše. Jedná se vždy o záležitost, kterou Vaše podvědomí potřebuje řešit.

 • Berte na vědomí, že o směru, kterým se obě terapie budou ubírat, rozhodne primárně vaše duše/podvědomí. 

 • Vyhněte se konzumaci alkoholu a kávy. Pokud jste zvyklí pít tři šálky kávy denně, pak si v den sezení dopřejte pouze jeden. Naopak si dopřejte více vody (během sezení budete schopni si dojít případně i na toaletu).

 • Před sezením jezte pouze lehkou a tělo nezatěžující stravu. 

 • Sezení je Vaší soukromou záležitostí. Mohou zde být otevřena intimní témata, která budou určená jen pro vás a přítomnost dalších osob by tedy pro vás mohla být v takovém případě rušivým elementem. V rámci rozhovoru, který probíhá před samotnou terapií, se snažte být maximální otevření a upřímní. Pokud klient před terapeutem něco záměrně tají, pak se během terapie soustředí na utajení a nedokáže se dostatečně napojit na své podvědomí. Drží se neustále v rovině vědomí.

 • Každé sezení je nahráváno. Nahrávku budete mít možnost sdílet následně s ostatními dle vašeho uvážení.

schodiště

Průběh sezení

 • Po vašem příchodu či připojení na online sezení s vámi učiním nezbytný rozhovor, který v sobě zahrnuje soubor otázek týkajících se vašeho života, a to především se zaměřením na rodinu, vztahy, partnery a přátele, ale také probereme oblast vašeho zdraví a problémů, které vás trápí. V neposlední řadě spolu projdeme váš seznam dotazů. To vše nám bude sloužit jako vodítko a navigátor pro úspěšný průběh a výsledek sezení.

 • Před samotným zahájením spolu znovu probereme klíčové otázky a případné nejasnosti ohledně procesu Introspektivní hypnózy nebo terapie TVP. Pokud byste měli strach či obavy, můžeme udělat krátké cvičení pro lepší uvolnění a vaše zklidnění. Následně již zahájíme terapii. V případě sezení Introspektivní hypnózy se jedná o vybrané indukce, které mají za cíl uvedení klienta do maximálního stavu relaxace těla i mysli. To nám pomůže k překonání bariéry mezi vaším vědomím a podvědomím tak, abychom mohli úspěšně navázat komunikaci s vaším JÁ/podvědomím, kde se nalézají ty správné odpovědi na vaše problémy. V případě sezení TVP není třeba absolvovat žádná relaxační sezení či speciální indukce, abychom byli schopni dosáhnout kýženého výsledku.

 • Sezení je ukončeno procesem bezpečného návratu zpět do reality všedního dne. Po sezení učiníme vyhodnocení. V případě TVP se nečiní dlouhý rozbor, v následujících cca 14 dnech po terapii TVP dochází k tzv. integraci informací z roviny podvědomí do vědomí.

Příprava na online sezení

Tato doporučení si znovu připomeňte nejlépe 2 dny před termínem sezení.

 • Laptop s kamerou nastavenou tak, aby vám bylo vidět jasně na obličej a tělo. Během sezení mějte prosím neustálé připojení do sítě.

 • Headset sluchátka s pohyblivým mikrofonem před vašimi ústy pro dokonalý přenos zvuku. (pro sezení nejsou vhodné tzv. pecky apod.)

 • Stáhněte si aplikaci ZOOM

 • Před naším sezením otestujte správné fungování mikrofonu a videa

 • V námi domluveném čase Vám pošlu aktivní link na ZOOM sezení

 • Najděte si pohodlné a tiché místo (ložnice, gauč apod.)

 • Zajistěte, abyste po dobu sezení nebyli rušeni (mobil, lidé, zvířata, nadměrný hluk)

 • Váš mobil vypněte nebo nastavte do režimu Letadlo

 • V případě, že dojde k výpadku internetového připojení, není důvod k panice. Znovu se spojíme a v terapii budeme pokračovat. Pamatujte, že po celou dobu sezení nejste „odpojeni“ od světa. Budete vnímat vše, případně i náhlou potřebu jít na toaletu.

bottom of page